Styrelsen

Namn Roll Ansvarsområden Telefon
Lena Bengtsson Ordförande   076 - 839 19 41
Kerstin Gustavsson Ordinarie   070 - 399 04 95
Peter Larsson Ordinarie   070 - 339 02 52
Åke Larsson Ordinarie   070 - 683 57 08
Torbjörn Nordlindh Ordinarie Ljud, bild och annat tekniskt. Medlemsregister 08 - 571 523 14
Lilian Öhrström Ordinarie Runmarö Tidning, kulturfrågor 073 - 505 30 66
Barbro Ottosson Suppleant    
Claes Wijkander Suppleant    
Sven Asplund Kassör   073 - 815 43 99

Övriga poster

Namn Roll    
Sven-Erik Skoglund Revisor    
Camilla Bolinder Vice revisor    
Annika Åkerlind-Huldt Valberedning    
Maria Roos Valberedning    

 

Producent: Nordlindh & Ullman AB