Peter Larsson vice ordförande. Lena Bengtsson ordförande.

Ordförandena har ordet

Det är något speciellt med Runmarö.
Något som väldigt många fler än bara vi som bor här på heltid eller deltid har upptäckt. Vi tror att du som vi ofta råkar på bekanta, arbetskamrater eller tillfälliga bekantskaper som har någon association eller till och med relation till Runmarö. Ofta positiva sådana.

Det är precis på samma sätt som vi i styrelsen för Hembygdsföreningen vill ha en relation till dig. Den ska vara så positiv att du väljer att fortsätta att vara medlem i föreningen och att du också rekryterar en ny medlem. Kanske inte en ny-ny medlem utan någon som varit medlem och sedan bara glömt bort.

Det finns nämligen ett stort värde i många och engagerade medlemmar. Då kan vi bli ännu bättre på att ordna aktiviteter.
Vår viktigaste tillgång utöver medlemmarna är huset, Hembygdsgården, centralt placerad mitt på ön. 2016 var ett fantastiskt år – vårt hus kunde inrymma en mycket stor bredd av välbesökta aktiviteter. Och vi tror att vi kan bli ännu bättre och här kan ditt engagemang komma väl till pass. Du har säkert tankar och förslag.

Runmarö är en ö där det händer saker.

Om allt går vägen har vi ett nytt kök hösten 2017, så att det i framtiden kan bli ännu lättare att laga och servera mat. 

Det är alltid lika roligt att hälsa nya invånare till vår ö. I senaste numret av Runmarö tidning (som du som medlem får och alla kan köpa i Runmarö lanthandel) speglar ett av reportagen på ett fint sätt hur två barnfamiljer finner sin plats på vår fantastiska ö.

Planerna för Styrsvik väcker engagemang. Det är bra att frågan diskuteras. I sak är det Intresseföreningen som hanterar och ska göra sin stämma hörd.
På samma sätt är Bredbandsföreningen viktig för oss alla. Ett hängivet engagemang som kommer många till del, även Hembygdsgården som ligger i "pipeline" för att få fiber framöver.

Ja, vi har många härliga möten och händelser att se fram emot 2017!
Varmt välkommen att vara med på skutan!

Lena och Peter

Producent: Nordlindh & Ullman AB