Medlemskap

Föreningens årsavgift


200:- för hela familjen
150:- för enskild medlem

I årsavgiften ingår Runmarö Tidning (2 nummer / år) per post

  1. Sätt in årsavgift på Föreningens plusgiro 28 34 61 - 2
  2. Skriv vilket årtal det gäller
  3. Skriv noggrant in den adress du vill ha Runmarö Tidning skickad till
    Skriv även din epostadress så att vi kan skicka nyheter och inbjudningar till våra aktiviteter

 

Meddela adressändringar på kontaktsidan.

Producent: Nordlindh & Ullman AB