Aktuellt


Se även affischer vid Styrsviks Brygga, Runmarö Lanthandel och Långviks Brygga. 


Julmarknad lördag 7 december i Hembygdsgården!

Boka ditt säljbord

1/1 eller 1/2 bord, utan kostnad. Marknaden har öppet 11:00 - 15:30.

Anmäl intresse till kontakt@runmaro.org eller telefon/SMS Lena 0768 391941


Nu har vi installerat hörslinga i stora salen

Du som har hörapparat med mottagare för hörslinga (T-spole) kan nu höra ljudet från tal och film mm vid våra evenemang.

Allt ljud som går genom vår ljudutrustning går automagiskt också ut i hörslingan.

Ställ in hörapparaten i T- eller MT-läge.

 


TYVÄRR har vi ingen hjärtstartare längre

Den försvann från skåpet vid entrén någon gång mellan 2-12 september. 
Om någon hört eller sett något angående detta, ta gärna kontakt med någon av oss i styrelsen, se fliken "Styrelsen" till vänster.

// Styrelsen genom Lena


Medlemsavgift 2019

OBS! Vid betalning av medlemsavgift, ange gärna ditt medlemsnummer som står på baksidan av tidningen du fått med posten som medlem 2018. 

Avgiften är 200 kr för familjemedlemskap och 150 kr för enskild medlem
vilket inbetalas till PlusGiro 28 34 61-2 eller Swish 123 597 8218
I medlemskapet ingår även Runmarö tidning.

Meddela namn, post- och mail-adress, samt för familjemedlemskap även namn på familjemedlemmarna. Familjemedlemskap kan betalas för personer som bor på samma adress.
Maila till kontakt@runmaro.se om informationen inte ryms på betalningen.

Dataskyddsförordningen
Den 25 maj 2018 ersätts PUL (Personuppgiftslagen) med en dataskyddsförordning från EU, General Data Protection Regulation, GDPR.

Den nya lagen innebär i korthet:

Mer information om detta finns under Dokument.

 


Vi finns även
på Facebook

Producent: Nordlindh & Ullman AB