Aktuellt


Se även affischer vid Styrsviks Brygga, Runmarö Lanthandel och Långviks Brygga.


Arbetsgrupp för fotbollsplan på Runmarö

En arbetsgrupp har under en längre tid jobbat för att få till en riktig fotbollsplan vid Jerkers udde. Redan när Runmarö idrottsförening fusionerades med Runmarö Hembygdsförening för ca 10 år sedan fanns dessa tankar, och en summa pengar avsattes ur RIFs kassa för detta. Men mer behövs för att iordningsställa, driva och förvalta anläggningen, så ett upprop om hjälp med finansiering har startats. Bidrag märks "Fotbollsplan" och betalas vid plusgiro 28 34 61-2 eller swish 123 597 8218 till föreningen.

Mer info finns på anslagstavlorna och på FB Träffpunkt Runmarö.
För frågor, hör gärna av er till Tomas Hellström, 0708 997713


Det finns hörslinga i stora salen

Du som har hörapparat med mottagare för hörslinga (T-spole) kan nu höra ljudet från tal och film mm vid våra evenemang.

Allt ljud som går genom vår ljudutrustning går automagiskt också ut i hörslingan.

Ställ in hörapparaten i T- eller MT-läge.

 


Ny hjärtstartare på plats!

Tack alla som bidragit med pengar till en ny startare. Vi har även investerat i ett värmeskåp för att kunna ha den tillgänglig utomhus även på vintern. Det tjuter förfärligt när man öppnar luckan, så gör det endast när det är akut nödläge!

TYVÄRR har vi ingen hjärtstartare längre

Den försvann från skåpet vid entrén någon gång mellan 2-12 september. 
Om någon hört eller sett något angående detta, ta gärna kontakt med någon av oss i styrelsen, se fliken "Styrelsen" till vänster.

// Styrelsen genom Lena


Medlemsavgift 2020

OBS! Vid betalning av medlemsavgift, ange gärna ditt medlemsnummer som står på baksidan av tidningen du fått med posten som medlem 2019. 

Avgiften är 200 kr för familjemedlemskap och 150 kr för enskild medlem
vilket inbetalas till PlusGiro 28 34 61-2 eller Swish 123 597 8218
I medlemskapet ingår även Runmarö tidning.

Meddela namn, post- och mail-adress, samt för familjemedlemskap även namn på familjemedlemmarna. Familjemedlemskap kan betalas för personer som bor på samma adress.
Maila till kontakt@runmaro.se om informationen inte ryms på betalningen.

Dataskyddsförordningen
Den 25 maj 2018 ersätts PUL (Personuppgiftslagen) med en dataskyddsförordning från EU, General Data Protection Regulation, GDPR.

Den nya lagen innebär i korthet:

Mer information om detta finns under Dokument.

 


Vi finns även
på Facebook

Producent: Nordlindh & Ullman AB