Aktuellt


Se även affischer vid Styrsviks Brygga, Runmarö Lanthandel och Långviks Brygga.


Då var det dax igen! KNYTIS-KALAS för hela familjen i hembygdsgården�������� för !
Lördag 7 april��️ kl 18:00�� ses vi och tar med oss det godaste vi kan komma på och ser till så att i alla fall några till får smaka på����������������️��������!!
Dryck tas med efter behov och tycke
����������������������!
Vi fixar efterrätt
��, kaffe/te och förutsättningar för dans��������️��️! (Dansskorna tar ni med själva�������� )
Anmäl er på FB Träffpunkt Runmarö  eller maila till lena@varmdofysio.se så har vi lite koll på hur många vi ska duka till
��️��️��️��️��️��️��️��️��️��️��️! Välkomna önskar Knytis-gruppen


Kallelse till årsmöte 2018

Härmed kallas föreningens medlemmar till årsmöte
söndagen den 11 mars 2018 kl. 11:00 i Hembygdsgården
 

Efter årsmötet bjuder föreningen på sopplunch och en workshop om hur vi gemensamt kan utveckla aktiviteter

Förslag till dagordning

§ 1 Val av mötets ordförande och sekreterare
§ 2 Val av två justerare
§ 3 Kallelsens godkännande
§ 4 Fastställande av dagordningen
§ 5 Styrelsens verksamhetsberättelse
§ 6 Styrelsens ekonomiska berättelse
§ 7 Revisorernas berättelse
§ 8 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
§ 9 Fastställande av medlemsavgift
 
§10 Förslag budget och verksamhetsplan
§11 Val av ordförande och kassör
§12 Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter
§13 Val av revisorer och suppleant
§14 Val av valberedning
§15 Inkomna motioner och styrelsens förslag
§16 Övriga frågor
§17 Mötet avslutas

Årsmöteshandlingar finns senast 4 mars på hemsidan under Dokument samt mailas till de vars mailadress förening har, se nedan.

Motion till årsmötet inlämnas senast 24 februari 2018 till kontakt@runmaro.se postadress Uppeby 503, 130 38 Runmarö eller i föreningens brevlåda vid affären

Varmt välkomna!  / Styrelsen


Medlemsavgift 2018

Avgiften är 200 kr för familjemedlemskap och 150 kr för enskild medlem
vilket inbetalas till PlusGiro 28 34 61-2 eller Swish 123 597 8218
I medlemskapet ingår även Runmarö tidning. 

Meddela namn, post- och mail-adress, samt för familjemedlem­skap även namn på familjemedlemmarna. Familjemedlemskap kan betalas för personer som bor på samma adress.
Maila till
kontakt@runmaro.se om informationen inte ryms på betalningen.

* Vi välkomnar gamla och nya medlemmar! *

 


Den som väntar på något gott...

Runmarö tidning

Nu har Runmarö tidning nr 3/17 gått ut till alla som var medlemmar 2017. Trevlig läsning!!


Vad vill du se och göra???

Tänk efter redan nu - vad vill DU att hembygdsföreningen ska erbjuda, hur utnyttjar vi på ett bra sätt det fantastiska huset vi har, hur kan vi göra det tillsammans?

Efter årsmötet, som startar kl 11:00 den 11 mars, serverar vi en enkel sopplunch som får igång tankeverksamheten igen.
Sedan hoppas vi på en givande diskussion med stora och små förslag på aktiviteter.


 Runmarödagen 2018

2018 kommer Runmarödagen gå av stapeln tredje lördagen efter midsommar, dvs den 14 juli!
Som vanligt kommer vi ha en härlig loppis, så spara de fina saker du vill skänka efter t.ex. vårstädningen.
 

 


 

 

 

 

 

 

Vi finns även
på Facebook

 

Producent: Nordlindh & Ullman AB