Runmarö Tidning

 

Runmarö Tidning utkommer med 2 nummer per år och ingår i medlemsavgiften.

Lösnummer kan köpas i Runmarö Lanthandel. Pris: 50 kronor.

Redaktion

Redaktör: Pia Landelius

Tel: 08 - 571 52 810

Redaktör: Lilian Öhrström Tel: 073 - 505 30 66
Grafisk form: Jonas Rahm Tel: 070 - 491 02 20
Ansvarig utgivare: Lena Bengtsson Tel: 0768 - 39 19 41
Annonser
Matts Boman Tel: 070 - 695 54 06
Priser
Helsida 192 x 283 mm 2 000:-   Hel spalt 58x 271 mm 950:-
Halvsida 192 x 138 mm 1 100:-   Halv spalt 58 x 134 mm 700:-
Kvartssida 96 x 170 mm 800:-   Mindre annons 104 x 67 mm 550:-

Priserna gäller färdiga original. Vi kan hjälpa Dig att göra annonser enligt separat uppgörelse.

Producent: Nordlindh & Ullman AB