Styrelsen

Namn Roll Ansvarsområden Telefon
Lena Bengtsson Ordförande   076 - 839 19 41
Peter Larsson Vice ordförande   070 - 339 02 52
Sven Asplund Kassör   073 - 815 43 99
Barbro Ottosson Ordinarie    
Hans Wessel Ordinarie    
Lilian Öhrström Ordinarie Runmarö Tidning, kulturfrågor 073 - 505 30 66
Torbjörn Nordlindh Ordinarie Ljud, bild och annat tekniskt. Medlemsregister 08 - 571 523 14
Elias Blücher Suppleant    
Kerstin Gustavsson Suppleant    
Lin Eriksson Nordström Suppleant    

Övriga poster

Namn Roll    
Sven-Erik Skoglund Revisor    
Per Wärnegård Revisor    
Maria Roos Valberedning    
Ulla Solén Valberedning    

 

Producent: Nordlindh & Ullman AB