Styrelsen

Namn Roll Ansvarsområden Telefon
Lena Bengtsson Ordförande   076 - 839 19 41
Hans Wessel Vice ordförande   070 - 480 58 93
Sven Asplund Kassör   073 - 815 43 99
Barbro Ottosson Ordinarie    
Lilian Öhrström Ordinarie Runmarö Tidning, kulturfrågor 073 - 505 30 66
Peter Larsson Ordinarie   070 - 339 02 52
Torbjörn Nordlindh Ordinarie Ljud, bild och annat tekniskt. Medlemsregister 08 - 571 523 14
Elias Blücher Suppleant    
Katarina Ljung Suppleant    
Lin Eriksson Nordström Suppleant    
Mikael Ödesjö Suppleant    

Övriga poster

Namn Roll    
Per Wärnegård Revisor    
Tomas Moberg Revisor    
Clas Lövenhielm Revisorsuppleant    
Maria Roos Valberedning    
Ulla Solén Valberedning    

 

Producent: Nordlindh & Ullman AB