Ordförandena har ordet

 

Och här ska det in en aktuell text och bild :-)

 

Producent: Nordlindh & Ullman AB