Peter Larsson vice ordförande. Lena Bengtsson ordförande.

Ordförandena har ordet

Detta skrivs under den kravlösa november. I år dessutom en alldeles äkta november med en gråskala som endast vid enstaka tillfällen släppt igenom små strimmor av sol. Med en luftfuktighet som omslutit oss och rätt regelbundet övergått i flödande regn som tack och lov fyllt på vårt grundvatten. Det enda som fått oss att kröka rygg är ett ovanligt svamprikt år.

När du har Runmarö tidning nr 2 i din hand är det december då det gråa lyses upp av förhoppningsvis lite pudersnö men med all säkerhet levande ljus och glittrande pynt.

Vid denna tid på året är det också styrelsens uppgift att summera verksamhetsåret, ställa samman ekonomin och planera det kommande 2020. Redan nu kan vi se att 2019 var extra rikt på verksamheter, till stort nöje för många av oss heltids- eller deltidsboende på Runmarö. 

All verksamhet i föreningen och i vårt hus bygger på initiativ eller medverkan från medlemmar. Vilken idé, stor eller liten, bär du på som skulle kunna genomföras med vårt hus som bas?

Blickar vi tillbaka så har vi haft en intensiv sommar med mycket aktivitet i hembygdsgården. Vädret har varit fantastiskt både under Runmarödagen och teaterföreställningarna. I år firades ju 300-årsjubiléet av ryssarnas härjningar, och de härjade naturligtvis utomhus även i Runmaröspelet.

Vid en höstdag firades att föreningen fyllde hela 75 år. Då passade vi också på att bränna ner den hög med ris som inte kunde brännas på Valborg på grund av brandrisk. Inget ont som inte har något gott med sig. Dessutom ris som kom från den röjning som nu gör att vi har sjöutsikt.

Kommunikation är svårt. Det har vi alla fått erfara. Vissa verktyg är ”enkelriktade” som denna hemsida och affischer. På Facebook-sidan ”Runmarö Träffpunkt Anslagstavla i samarbete med Hembygdsföreningen” finns däremot en möjlighet till dubbelriktad kommunikation. Men det personliga mötet är aldrig fel för att få fram ett budskap. Så den 15 mars när vi har årsmöte ser vi gärna att många av er dyker upp. Det är ju ett tillfälle för styrelsen och medlemmar att kommunicera med varandra ansikte mot ansikte. 

E-mail är en kanal som vi vill utnyttja mer. Bland annat kommer vi sända ut information om kommande årsmöte via mail. Om du inte fått något mail senast 8 mars så har vi troligen inte din mailadress, eller i alla fall inte en korrekt sådan. Hör i så fall gärna av dig till oss, t.ex. via kontakt@runmaro.org
En kommunikationskanal som vi med säkerhet vet är uppskattad är Runmarö tidning. Så uppskattad att när saknaden blir för stor så får vi påstötningar. Och då fixar vi uteblivet nummer på ett obyråkratiskt sätt.

Vi önskar er alla ett härligt år 2020
och ser fram emot att se er på ön och gärna på något av alla de evenemang som väntar nästa år.

 // Lena och Peter

 

 

Producent: Nordlindh & Ullman AB