Peter Larsson vice ordförande. Lena Bengtsson ordförande.

Ordförandena har ordet

Snart tinar det i markerna och många av oss börjar tänka på vad som ska sås och planteras och som inte vildsvinen per automatik äter upp. En av de aktiviteter som föreningen kommer att ordna senare i vår är därför en plantbytardag. Vad som funkar hos dig kanske funkar hos mig.

Plantbytardagen är ett exempel på en gemensam aktivitet som bygger på många enskilda runmaröbor drar sitt strå till stacken. Vi kommer att gå ut med förfrågningar om många andra aktiviteter också, nya som gamla. En efterlängtad aktivitet är Julmarknad. Än så länge har vi bara satt ett datum, Andra advent, eftersom genomförandet bygger på att det blir tillräckligt många som är intresserade av att bidra med produkter, framträdanden eller andra bidrag.

Det är så vi vill se livet på Runmarö och vad vi i Hembygdsföreningen kan bidra med. Föreningen står för en struktur och ett hus som ska komma många av oss till del – under hela året!

Vår höjdpunkt är givetvis Runmarödagen, med ett överdåd av bakverk, loppis och försäljning. Men även det evenemanget funderar vi på hur det kan utvecklas. Har du idéer så tar vi tacksamt emot dessa.

Många av er vill lära känna vår ö och vår skärgård bättre. Kalken i vår berggrund bidrar till en fin flora.  I vår  kommer Anders Haglund att bistå oss med kunskaper om den speciella växtligheten på berggrunden. De flesta av oss är bekanta med kobbar och skär, men ibland är det intressant att fånga de särskilda förutsättningarna hos en ö och då göra det tillsammans med andra. Så vi planerar för att återuppta traditionen med gemensamma båtutflykter till olika öar.

Under 2017 fick vi besök av länsstyrelsen och Värmdö kommun inom ramen för projektet ”Ö för Ö”. I korta drag kan vi beskriva denna satsning som att man vill bidra till att frigöra utvecklingskraft så att skärgården blir än mer attraktiv oavsett om vi bor här permanent eller delar av året.

Hembygdsföreningen är en viktig intressant för att göra detta möjligt. Och den i sin tur är beroende av alla er medlemmar. 

Välkomna till ett fint verksamhetsår 2018!

// Lena och Peter

Producent: Nordlindh & Ullman AB