Medlemskap

Föreningens årsavgift 2022


250:- för hela familjen (skrivna på samma adress)
150:- för enskild medlem

I årsavgiften ingår Runmarö Tidning (2 nummer / år) per post inom Sverige

Ny medlem?

  1. Skicka mail till kontakt@runmaro.org  med info om namn och den adress du vill ha Runmarö Tidning skickad till (inom Sverige)
    Din epostadress använder vi för att skicka nyheter och inbjudningar till våra aktiviteter samt "faktura" för nästa års medlemsavgift
    Och skriv namnen på de som är del i ett familjemedlemskap; enklast via mail enligt länk nedan.
  2. Skriv till Runmarö Hembygdsförening, Uppeby 503, 130 38 eller ring Torbjörn Nordlindh om du inte har mail.

 

Redan medlem?

Som medlem får du i början av varje nytt medlemsår en "faktura"/betalningsunderlag för kommande medlemsavgift.
 

Meddela adressändringar för post och e-post etc  på kontaktsidan.

 

Producent: Nordlindh & Ullman AB