Medlemskap

Föreningens årsavgift 2021


200:- för hela familjen (skrivna på samma adress)
150:- för enskild medlem

I årsavgiften ingår Runmarö Tidning (2 nummer / år) per post inom Sverige

Ny medlem?

  1. Betala in årsavgift på Föreningens plusgiro 28 34 61 - 2 eller till Swish 123 597 8218
  2. Skriv  in namn och den adress du vill ha Runmarö Tidning skickad till (inom Sverige)
    Skriv även din epostadress så att vi kan skicka nyheter och inbjudningar till våra aktiviteter samt "faktura" för nästa års medlemsavgift
    Och skriv namnen på de som är del i ett familjemedlemskap; enklast via mail enligt länk nedan.

 

Redan medlem?

Som medlem får du inför varje nytt medlemsår en "faktura"/betalningsunderlag för kommande medlemsavgift.

Meddela adressändringar för post och e-post etc  på kontaktsidan.

 

Producent: Nordlindh & Ullman AB