Verksamhetsgrupper

Det har skett en del förändrigar i grupperna, så en del uppgifter stämmer kanske inte längre. Rättning kommer inom kort.

Runmarödagen

Peter Larsson070 - 339 02 52
Katarina Ljung, loppisansvarig073 - 600 34 32

Runmaröspelen Maria Östberg Svanelind, producent 070 - 555 10 03
Knytisgruppen Lena Carlbom-Wikström 070 -  646 20 70
Valborgsgruppen Peter Larsson 070 - 339  02 52
Filmgruppen 08 - 571 523 14Torbjörn Nordlindh
Skötsel av Hembygdsgårdens tomt Maria Roos  070 - 748 30 90
 
Runmarö Hembygdsmuséum Pia Landelius 08 - 571 528 10
Lilian Öhrström
Fotbollsplan Jerkers udde Tomas Hellström 070 - 899 77 13
Maria Blomqvist
John Hammarström
Runmarö Tidning Lilian Öhrström 073 - 505 30 66
Jonas Rahm
Boulegruppen Maj-Britt Thuresson 0730 - 24 11 60
Riita Carlström 08 - 571 522 58
Flakmoppeloppis
Café Loppan
Lollo Loggert-Westerberg 08 - 571 525 23
Även sammankallande konsthantverkare
Julmarknad Ann Hansson 073 - 648 61 20
Runmarö Slöjdgrupp Lollo Loggert-Westerberg 08 - 571 525 23
Eva Roxell
Gun Tjulander
Margit Roxell

Övriga ansvariga

Husfru Ann Hansson 073 - 648 61 20
Skötsel och uthyrning av tennisbanan Carin Bergstrand-Sjöberg073 - 286 00 22
Martin Sjöberg070 - 376 39 33
Ingela Svenberg070 - 717 55 03
Petter Svenberg070 - 247 40 11
Teknik på Hembygdsgården, webbsidor Torbjörn Nordlindh 08 - 571 523 14

 

Producent: Nordlindh & Ullman AB