Verksamhetsgrupper

Det har skett en del förändrigar i grupperna, så en del uppgifter stämmer kanske inte längre. Rättning kommer inom kort.

Boulegruppen Maj-Britt Thuresson 08 - 571 524 56
Riita Carlström 08 - 571 522 58
Flakmoppeloppis
Café Loppan
Lollo Loggert 08 - 518 44 2
Även sammankallande konsthantverkare
Runmarödagen

Peter Larsson070 - 339 02 52
Katarina Ljung, loppisansvarig073 - 600 34 32

Runmaröspelen Anne Murray • Producent 070 - 322 62 06
Lilian Öhrström
Pia Landelius
Judith Hollander
Knytisgruppen Lena Carlbom-Wikström 070 -  646 20 70
Valborgsgruppen Peter Larsson 070 - 339  02 52
Filmgruppen 08 - 571 523 14Torbjörn Nordlindh
Runmarö Slöjdgrupp Lollo Loggert-Westerberg 08 - 571 525 23
Eva Roxell
Gun Tjulander
Margit Roxell
Skötsel av Hembygdsgårdens tomt Richard Feldt 070 - 841 81 14
Per Stenstrand
Lars Hedberg
Mathias Wikström
Torbjörn Kempe
Cecilia Svedling
Janne Odh
Micke Ödesjö
Projekt Runmarö Hembygdsmuséum Pia Landelius 08 - 571 528 10
Lilian Öhrström
 

 

Runmarö Tidning Lilian Öhrström 073 - 505 30 66
Jonas Rahm
Julmarknad Ann Hansson 073 - 648 61 20

Övriga ansvariga

Affischuppsättare Ingvar Pettersson 073 - 801 35 82
Föreningens böcker Matts Boman 070 - 695 54 06
Husfru Ann Hansson 073 - 648 61 20
   
Skötsel och uthyrning av tennisbanan Carin Bergstrand-Sjöberg073 - 286 00 22
Martin Sjöberg070 - 376 39 33
Ingela Svenberg070 - 717 55 03
Petter Svenberg070 - 247 40 11
Teknik på Hembygdsgården, webbsidor Torbjörn Nordlindh 08 - 571 523 14

 

Producent: Nordlindh & Ullman AB