Dokument

 

Årsmöte 2023

> Kallelse och dagordning till årsmöte 2023
> Verksamhetsberättelse 2022
> Ekonomisk berättelse 2022
> Verksamhetsplan 2023

Årsmöte 2022

> Kallelse och dagordning till årsmöte 2022
> Verksamhetsberättelse 2021
> Ekonomisk berättelse 2021
> Protokoll från årsmöte 2022

Årsmöte 2021

> Kallelse och dagordning till årsmöte 2021
> Verksamhetsberättelse 2020
> Ekonomisk berättelse 2020
> Underlag §9 och §10
> Protokoll från årsmöte 2021

Årsmöte 2020

> Kallelse och dagordning till årsmöte 2020 > Verksamhetsberättelse 2019
> Ekonomisk berättelse 2019
> Protokoll från årsmöte 2020

Årsmöte 2019

> Kallelse och dagordning till årsmöte 2019 > Verksamhetsberättelse 2018
> Ekonomisk berättelse 2018
> Protokoll från årsmöte 2019

Årsmöte 2018

> Kallelse och dagordning till årsmöte 2018 > Verksamhetsberättelse 2017
> Ekonomisk berättelse 2017
> Protokoll från årsmöte 2018

Årsmöte 2017

> Kallelse och dagordning till årsmöte 2017
> Verksamhetsberättelse 2016
> Ekonomisk berättelse 2016
> Protokoll från årsmöte 2017

Årsmöte 2016

> Kallelse och dagordning till årsmöte 2016
> Verksamhetsberättelse 2015
> Ekonomisk berättelse 2015
> Protokoll från årsmöte 2016

Extra årsmöte 2015

> Kallelse och dagordning till extra årsmöte 2015
> Ändrade stadgar för beslut på årsmötet
> Protokoll från extra årsmöte 2015

Årsmöte 2015

> Protokoll från årsmöte 2015
> Kallelse och dagordning till årsmöte 2015
> Verksamhetsberättelse 2014
> Balansräkning 2014
> Resultaträkning 2014

Årsmöte 2014

> Kallelse och dagordning till årsmöte 2014
> Verksamhetsberättelse 2013
> Årsredovisning 2013
> Protokoll från årsmöte 2014

Extra årsmöte 2013

> Kallelse och dagordning till extra årsmöte 2013
> Protokoll från extra årsmöte 2013

Årsmöte 2013

> Protokoll från årsmöte 2013-03-23
> Kallelse och dagordning till årsmöte 2013
> Verksamhetsberättelse 2012
> Årsredovisning 2012

Årsmöte 2012

> Protokoll från årsmöte 2012-03-25
> Kallelse och dagordning till årsmöte 2012
> Verksamhetsberättelse 2011
> Årsredovisning 2011

Tidigare protokoll

> Protokoll från årsmöte 2011-03-20
> Protokoll från årsmöte 2010-03-20

Dataskyddsförordningen

> Information om Dataskyddsförordningen

Stadgar

> Stadgar

Blanketter

> Aktivitetsrapport

Affisher

> Runmarö Hembygdsförening 2020
> Runmarö Hembygdsförening 2019
> Runmarödagen 2019

Tennisbanan - bokning

> Bokningsinstruktion

 

 

Producent: Nordlindh & Ullman AB