Verksamhetsgrupper

Det har skett en del förändrigar i grupperna, så en del uppgifter stämmer kanske inte längre. Rättning kommer inom kort.

Boulegruppen Maj-Britt Thuresson 08 - 571 524 56
Riita Carlström 08 - 571 522 58
Flakmoppeloppis
Café Loppan
Lollo Loggert 08 - 518 44 2
Även sammankallande konsthantverkare
Runmarödagen Tjia Torpe 070 - 697 62 16
Katarina Ljung, loppisansvarig 073 - 600 34 32
Runmaröspelen Anne Murray • Producent 070 - 322 62 06
Lilian Öhrström
Pia Landelius
Judith Hollander
Alla skådespelare
Knytisgruppen Lena Carlbom-Wikström 070 -  646 20 70
Valborgsgruppen Peter Larsson 070 - 339  02 52
Runmarö Filmklubb 08 - 571 523 14Torbjörn Nordlindh
Runmarö Slöjdgrupp Lollo Loggert-Westerberg 08 - 571 525 23
Eva Roxell
Gun Tjulander
Marie-Louise Ullman
Margit Roxell
Skötsel av Hembygdsgårdens tomt Richard Feldt 070 - 841 81 14
Per Stenstrand
Lars Hedberg
Mathias Wikström
Torbjörn Kempe
Cecilia Svedling
Janne Odh
Micke Ödesjö
Projekt Runmarö Hembygdsmuséum Pia Landelius 08 - 571 528 10
Lilian Öhrström
Marie-Louise Ullman
Projektgrupp Köksrenovering

Lena Bengtsson
Sven Asplund
Sander Johansson 070 - 643 58 12

Runmarö Tidning Pia Landelius 08 - 571 528 10
Lilian Öhrström 073 - 505 30 66
Matts Boman
Jonas Rahm
Julmarknad Ann Hansson 073 - 648 61 20

Övriga ansvariga

Affischuppsättare Ingvar Pettersson 073 - 801 35 82
Föreningens böcker Matts Boman 070 - 695 54 06
Husfru Ann Hansson 073 - 648 61 20
   
Skötsel och uthyrning av tennisbanan Marianne Öhman 070 - 798 27 47
Carin Bergstrand-Sjöberg070 - 286 00 22
Martin Sjöberg
Ingela Svenberg
Petter Svenberg
Teknik på Hembygdsgården, webbsidor Torbjörn Nordlindh 08 - 571 523 14

 

Producent: Nordlindh & Ullman AB